Om SciFest®

SciFest är en vetenskapsfestival med ett brett utbud av workshops, shower, tävlingar, forskarträffar och föredrag. Här kan nyfikna i alla åldrar prova på och få smakprov på forskning och dess tillämpningar inom alla vetenskapsområden. Utställare och deltagare på SciFest kommer från såväl skolor och universitet som företag, myndigheter, muséer och organisationer. Vi vill särskilt få unga människorna att ställa de stora frågorna, ta del av den senaste forskningen, testa sig fram och upptäcka hur roligt och intressant det är med vetenskap. Många av de som medverkar i programmet är studenter, unga forskare och innovatörer som lättare kan bidra till att inspirera andra unga. Läs mer om mål och koncept för SciFest

Se vad som ägt rum på SciFest sedan starten 2012

Organisation

Projektledare

Biträdande projektledare

Skolansvarig

Styrgrupp

 • Peter Lindblad (teknik och naturvetenskap, ordförande)
 • Anna Singer (humaniora och samhällsvetenskap)
 • Christel Bergström (medicin och farmaci)
 • Margaretha Andersson (UU musik och museer)
 • Katarina Garpenstrand (projektledare) 
 • Johanna Lundmark (sekreterare)

Arbetsgrupp för mässinnehåll

 • Katarina Garpenstrand (teknik och naturvetenskap)
 • Maja Garde Lindholm (teknik och naturvetenskap)
 • Ann-Charlotte Hellzén-Wallin (medicin och farmaci)
 • Anders Westlin (humaniora och samhällsvetenskap)
 • Gunilla Styhr (kommunikationsavdelningen, HumSam representant)

Marknadsföringsgrupp

 • Gisella Bengtsson (Extern marknadsföring)
 • Anneli Björkman (Pressansvarig)
 • Elin Eriksson (Digitala medier)
 • Katarina Garpenstrand (Projektledare)
 • Mats Kamsten (Design och trycksaker)

Om varumärket

Uppsala universitet har licens att använda varumärket SciFest®, som ägs av UEF (University of Eastern Finland).