Om varumärket

Uppsala universitet har licens att använda varumärket SciFest®, som ägs av UEF (University of Eastern Finland).