Vetenskapsfestivalen SciFest

Information för utställare

Kärnan i SciFest är interaktiva workshops som lärare bokar in sina klasser på via ett bokningssystem på webben. Utställarna väljer själv om de vill rikta sig till målgrupperna mellanstadiet, högstadiet eller gymnasiet. Dessa workshops är riktade till skolorna under torsdag 8 mars och fredag 9 mars. På lördagen 10 mars är SciFest öppet för allmänheten och då är inga aktiviteter bokningsbara utan öppna för alla att delta i.

Hur en workshop går till rent praktiskt är upp till workshop-hållaren. Vi rekommenderar att inte ha kortare workshops än 30 minuter, och det är upp till dig som anordnar den att lägga upp tidsschemat för dagen. Vi hjälper dock gärna till med det om det skulle uppstå oklarheter eller frågor (glöm exempelvis inte att lägga in raster för er skull)!

Ett sätt att lägga upp det hela är att börja med att dra kortfattad men nyttig information och viktiga fakta om workshopen, och sedan låta eleverna sätta igång med aktiviteten. Ett av SciFests mål är att låta barn och ungdomar ”känna på” vetenskap, alltså få testa på experiment, rollspel, delta i debatter, tester, diskussioner, skapa idétavlor, improvisationsteater m.m. Det finns en massa olika sätt att presentera vetenskap på och det viktigaste är att eleverna får känna sig delaktiga, oavsett om det är en workshop eller nonstop! 

En bra workshop på SciFest innehåller följande:

  • En målgruppsinriktad aktivitet, det vill säga anpassad för barn och ungdom
  • Hands-on, det vill säga besökaren ska får göra någonting
  • Minds-on, det vill säga säga besökaren ska få upptäcka någonting
  • Aktiviteteten får besökaren att bli nyfiken och intresserad

SciFest är öppet för besökare alla de tre dagarna kl 9-16.


Plats: Fyrishovs Multihallar

Foto Sten Jansin, Licens Creative Commons

SciFest äger rum i de moderna och energismarta multihallarna på Fyrishov. 5000 kvm, 10 meter takhöjd och massor av fönster bäddar för en upplysande och energifylld vetenskapsfestival.